sobota, 17 grudnia 2011

wreszcie dobre wieści!

Sytuacja się trochę poprawiła. Dostałam jedną pozytywną odpowiedź i znalazłam gotowy projekt, o udział w którym chcę się ubiegać. Mam nadzieję, że tym razem będę miała szczęście. :)

My situation is a bit better now. I got one positive response and I found a fixed project to which I would like to apply. I hope this time I will have luck. :)

Meine Situation is ein bisschen besser jetzt. Ich habe eine positive Antwort bekommen und ich habe andere bereitene Projekt gefunden. Ich hoffe, dass ich Glück jetzt haben werde. :)